1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. วันสิ่งแวดล้อม: ผู้หญิงกับการจัดการขยะผ้าอนามัย

วันสิ่งแวดล้อม: ผู้หญิงกับการจัดการขยะผ้าอนามัย

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 9 มิ.ย. 2017

วันสิ่งแวดล้อม: ผู้หญิงกับการจัดการขยะผ้าอนามัย

รวบรวมข่าวสารวันสิ่งแวดล้อม : ผู้หญิงกับการจัดการขยะผ้าอนามัย มีวิจัยพบ อุปกรณ์คุมกำเนิดไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้งาน และสุขภาพผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า