1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หลบมุมอ่าน
  4. สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ

สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ

รายการ : หลบมุมอ่าน

ออกอากาศ 15 มิ.ย. 2017

สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ

• ประกาศผลรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ประจำปี 2560
• สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระ ครั้งที่ 5 และกิจกรรมของร้านหนังสืออิสระจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2560