ปิดอ่าวไทยฟื้นปลาทู

รายการ : ฟังเสียงประเทศไทย

ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2017

ปิดอ่าวไทยฟื้นปลาทู

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน จ.ประจวบคีรีขันธุ์ ไม่เชื่อว่ามาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือน ของกรมประมง จะส่งผลให้จำนวนปลาทูธรรมชาติในอ่าวไทย เพิ่มขึ้นถาวร ในทางตรงกันข้าม มองว่า มาตรการนี้ ตัดโอกาสประกอบอาชีพเลี้ยงปากท้องของประมงพื้นบ้าน