มลพิษจากอุตสาหกรรม

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 7 มิ.ย. 2017

มลพิษจากอุตสาหกรรม

ฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนใน 8 พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม ถึงผลกระทบจากมลพิษที่เกิดขึ้น หลังจากองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เปิดเผยผลสำรวจและเก็บข้อมูล ช่วงปี2558-2559 พบว่า มี 4 จังหวัดที่สถานการณ์วิกฤตที่สุด คือ ระยอง สมุทรสาคร เลยและปราจีนบุรี