เขื่อนปากแบง

ฟังเสียงชาวบ้านริมแม่น้ำโขง ที่มีต่อโครงการเขื่อนปากแบง ซึ่งเป็นเขื่อนพลังน้ำ สร้างบนแม่น้ำโขงสายประธาน ที่เมืองปากแบง แขวงอุดมไชย ทางภาคเหนือของลาว แม้จะสร้างในลาว แต่ประชาชนจำนวนหนึ่งเชื่อว่า จะเกิดผลกระทบข้ามพรมแดนอย่างแน่นอน เพราะเขื่อนอยู่ห่างจากชายแดนไทย ที่แก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพียง 92 กิโลเมตร