1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. แอพพลิเคชั่นควบคุมโรงเพาะเห็ด

แอพพลิเคชั่นควบคุมโรงเพาะเห็ด

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 15 มิ.ย. 2017

แอพพลิเคชั่นควบคุมโรงเพาะเห็ด

3 หนุ่มนักกายภาพและโปรแกรมเมอร์จากเชียงใหม่ ร่วมกันคิดค้น ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นควบคุมโรงเพาะเห็ด ที่ช่วยประหยัดเวลา กำลังคน และยังสามารถกำหนดช่วงเวลาเก็บเกี่ยวได้