1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. 20ปีเส้นทางพัฒนาประเทศไทย

20ปีเส้นทางพัฒนาประเทศไทย

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 5 มิ.ย. 2017

20ปีเส้นทางพัฒนาประเทศไทย

ธนาคารโลก ออกรายงานวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศไทย พร้อมทั้งประเมินความท้าทาย รวมถึงโอกาสของประเทศไทย ในการกำจัดความยากจน ตลอดจนการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง