1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. สร้างเมืองไทยให้โตอย่างฉลาด

สร้างเมืองไทยให้โตอย่างฉลาด

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 12 มิ.ย. 2017

สร้างเมืองไทยให้โตอย่างฉลาด

ธนาคารโลกแนะ3 หนทางรอดของประเทศไทยเพื่อความอย่างยืน ประกอบด้วย สร้างงานที่ดีให้เพิ่มขึ้น ให้การสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายกลุ่มครัวเรือนจนสุดให้มากขึ้น และส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่ง