1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. โรงไฟฟ้าชีวมวล นครศรีธรรมราช

โรงไฟฟ้าชีวมวล นครศรีธรรมราช

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2017

โรงไฟฟ้าชีวมวล นครศรีธรรมราช

ชาวตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการถมดินและสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทเอกชน โดยเฉพาะกากและมลพิษจากกระบวนการผลิต รวมถึงระบบการระบายน้ำของโรงไฟฟ้า ที่อาจกีดขวางทางน้ำในช่วงน้ำหลากและท่วมขัง เนื่องจากพื้นที่นี้ติดกับแม่น้ำตาปี และเป็นพื้นที่รับน้ำจากหลายอำเภอ