1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เริ่มต้นจากดนตรี
  4. เพลงที่ใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์

เพลงที่ใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์

รายการ : เริ่มต้นจากดนตรี

ออกอากาศ 17 มิ.ย. 2017

เพลงที่ใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์

ศิลปะในการแต่งเนื้อร้องและทำนองของเพลงสมัยนิยม ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเพลงจำนวนหนึ่งที่สื่อถึงความน่ารัก ความน่ากลัวและความเข็มแข็ง ที่มักใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์