1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ฟังเสียงประเทศไทย
  4. ผลไม้ กลไกการตลาดกับความมั่นคงทางอาหาร

ผลไม้ กลไกการตลาดกับความมั่นคงทางอาหาร

รายการ : ฟังเสียงประเทศไทย

ออกอากาศ 22 มิ.ย. 2017

ผลไม้ กลไกการตลาดกับความมั่นคงทางอาหาร

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ปริมาณผลไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทย สำหรับให้คนภายในประเทศบริโภคลดลงอย่างมาก และนอกจากครัวเรือนที่ปลูกจะมีจำนวนลดลงแล้ว ผลผลิตของผลไม้แต่ละชนิดก็ลดลงเช่นกัน จนส่งผลกระทบต่อราคาผลไม้ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า