1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. มหาสมุทรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอน 2

มหาสมุทรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอน 2

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 27 มิ.ย. 2017

มหาสมุทรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอน 2

มหาสมุทร กำลังเผชิญวิกฤตปัญหาทางทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางกำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการประมงเกินขนาด มลพิษ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งเหล่านี้ กำลังทำให้ระบบนิเวศทางทะเลล่มสลาย สัตว์น้ำจำนวนมากต้องสูญพันธุ์