1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. วิถีทางเลือก
  4. ย้ายตลาดข้างทาง ลดอุบัติเหตุ

ย้ายตลาดข้างทาง ลดอุบัติเหตุ

รายการ : วิถีทางเลือก

ออกอากาศ 19 มิ.ย. 2017

ย้ายตลาดข้างทาง ลดอุบัติเหตุ

ตลาดชุมชนป่าสนสองใบ ที่ ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ คือหนึ่งความสำเร็จของการร่วมมือกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยย้ายตลาดออกจากไหล่ทาง ปรับทัศยภาพให้สวยงามและสะดวกต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค