1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. อินโดนีเซียเตรียมสำรวจเกาะ / นักธุรกิจจีนสร้างภาพจ้างต่างชาติเป็นเลขาฟรีแลนซ์

อินโดนีเซียเตรียมสำรวจเกาะ / นักธุรกิจจีนสร้างภาพจ้างต่างชาติเป็นเลขาฟรีแลนซ์

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 22 มิ.ย. 2017

อินโดนีเซียเตรียมสำรวจเกาะ / นักธุรกิจจีนสร้างภาพจ้างต่างชาติเป็นเลขาฟรีแลนซ์

- รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมสำรวจเกาะเพื่อเสนอต่อ UN และปรับข้อมูลจำนวนเกาะให้ตัวเลขตรงกัน

- นักธุรกิจชาวจีน นิยมจ้างชาวต่างชาติมาเสริมศักยภาพและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของตน ในกรณีที่ต้องเดินทางไปเซ็นสัญญาต่างประเทศ

ติดตามได้ใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์