1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ระดับความยากจนของประชากรโลก

ระดับความยากจนของประชากรโลก

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 27 มิ.ย. 2017

ระดับความยากจนของประชากรโลก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรบนโลกนี้ ถูกกำหนดด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะสภาพทางการเงิน ที่มีการกำหนดขอบเขตและเส้นแบ่งระหว่างความจนกับความรวย แต่ก็มีการจัดสถานะทางการเงินในระดับยากจนไว้อย่างน่าสนใจ 

ติดตามได้ใน "หน้าต่างโลก" โดย เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ และ ปารณีย์ จันทรกุล