1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. รางวัลลูกโลกสีเขียว ตอน 2

รางวัลลูกโลกสีเขียว ตอน 2

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 11 ก.ค. 2017

รางวัลลูกโลกสีเขียว ตอน 2

ทำความรู้จักกับรางวัลลูกโลกสีเขียว รางวัลที่มอบให้กับบุคคล เยาวชน ชุมชนและสื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า โดดเด่นและต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม จนควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู หลังจากมอบต่อเนื่องมาถึงปีที่ 18