1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องสมุดหลังไมค์
  4. สยามคือบ้านของเรา สัมภาษณ์นักแปล

สยามคือบ้านของเรา สัมภาษณ์นักแปล

รายการ : ห้องสมุดหลังไมค์

ออกอากาศ 5 ก.ค. 2017

สยามคือบ้านของเรา สัมภาษณ์นักแปล

ส่งท้ายหนังสือ เรื่อง สยามคือบ้านของเรา โดยพูดคุยกับคุณจันทนีย์ อูนากูลพงษ์ประยูร นักร้องเจ้าของผลงานเพลง "สายชล" ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แปลหนังสือเล่มนี้