20 ปี Harry Potter

ครบรอบ 20 ปี หนังสือแฮรี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) เล่มแรกเขียนโดย เจ.เค. โรวลิ่ง (J.K. Rowling)

ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์