ดุลยภาพบำบัด

ความสมดุลในการใช้ชีวิต ทั้งเรื่องชีวิต การกิน การอยู่ ลองมองดูตัวเองว่าสามารถบาลานซ์ให้พอดีกับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ หากทำไม่ได้ "ดุลยภาพบำบัด" จะช่วยหาคำตอบให้

ติดตามฟังรายการ "โรงหมอ" โดย สุรีย์พร วงศ์สถิตพร และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ / เลขาธิการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ