ภาพ 2 ด้านของจีน

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 13 ก.ค. 2017

ภาพ 2 ด้านของจีน

ฟังข้อเท็จจริง 2 ด้านของจีน ที่ค่อนข้างมีความขัดแย้งในตัวเอง ด้านหนึ่ง กำลังปรับโครงสร้างขนานใหญ่ในทางเศรษฐกิจ จนส่งผลให้อัตราการเติบโตชะลอตัวลง ส่วนอีกด้าน กำลังแสดงแสนยานุภาพภายนอก ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ