1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. รัฐบาลเมียนมา ประกาศสร้างงานรองรับแรงงานกลับประเทศ

รัฐบาลเมียนมา ประกาศสร้างงานรองรับแรงงานกลับประเทศ

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 17 ก.ค. 2017

รัฐบาลเมียนมา ประกาศสร้างงานรองรับแรงงานกลับประเทศ

หลังจากประเทศไทยประกาศใช้ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ทำให้แรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย พากันอพยพกลับไปยังประเทศของตนเอง ทำให้ทางการของแต่ละประเทศหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่เมียนมา ประกาศเตรียมสร้างงาน จ้างคน รองรับการอพยพในครั้งนี้

ติดตามได้ใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์