1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. การฝึกลมหายใจกับการฝึกสมาธิ

การฝึกลมหายใจกับการฝึกสมาธิ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 18 ก.ค. 2017

การฝึกลมหายใจกับการฝึกสมาธิ

การทำงานในแต่ละวันจะต้องใช้สติและสมาธิ แต่การจะใช้สติและสมาธิให้เกิดประสิทธิภาพ จะต้องมีการฝึกฝนอย่างถูกวิธี หายใจอย่างไรให้ถูกต้อง ฝึกจิตอย่างไรให้เข้มแข็ง ทำสมาธิอย่างไรให้อยู่กับงานไม่วอกแวก โดย ฐตารีย์ สิทธิรัตนดิษฐ์ ครูสอนโยคะ

ติดตามในรายการ "โรงหมอ" กับ สุรีย์พร วงศ์สถิตพร