1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ยูเนสโก ประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่

ยูเนสโก ประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 20 ก.ค. 2017

ยูเนสโก ประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) จัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ระหว่างวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยในการจัดประชุมครั้งนี้ มีการประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่
 
ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์