1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 24 ก.ค. 2017

ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อีกไม่กี่ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยการเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ก่อนจะถึงวันนั้น เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ทำแบบไหน จึงจะก้าวเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เหมือนญี่ปุ่นและสิงคโปร์

ติดตามรายการ "โรงหมอ" โดย สุรีย์พร วงศ์สถิตพร