1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ตลาดนัดลานใบไม้

ตลาดนัดลานใบไม้

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 24 ก.ค. 2017

ตลาดนัดลานใบไม้

ตลาดนัดลานใบไม้ เป็นตลาดรวมงานหัตถศิลป์ ตั้งแต่พื้นบ้านไปจนถึงร่วมสมัย ที่ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกสนานได้ทั้งวัน ไม่ว่าจะรุ่นไหนวัยไหน และยังมีอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบซึ่งเลือกสรรค์จากผู้ผลิตต้นตอที่ใส่ใจ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง