1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. เมืองเก่าตาคลี

เมืองเก่าตาคลี

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 1 ส.ค. 2017

เมืองเก่าตาคลี

เทศบาลเมืองตาคลี เดินหน้าจัดผังเมืองชุมชนและศึกษาอัตลักษณ์ของเมือง ไม่ว่าจะเป็นตลาดเก่า ชุมชนทิพย์พิมาน พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟบ้านตาคลี อาคารเรือนไม้เก่าบริเวณวงเวียนสถานีรถไฟบ้านตาคลี ศาลาไม้เก่าวัดหัวเขาตาคลี และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองอีกหลายจุด