ผู้พิทักษ์ป่า

ฟังสถานการณ์และภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องมนุษย์ให้พ้นจากภัยธรรมชาติ และปกป้องธรรมชาติให้พ้นจากการทำลายของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทย 1 คน ต้องดูแลป่าเกือบ 5,000 ไร่ ภายใต้เงินเดือนและสวัสดิการอันน้อยนิด