1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส

ยกเลิกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 27 ก.ค. 2017