PUBAT 4.0

พูดคุยกับ สุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กับภารกิจของ PUBAT 4.0 และแผนงานต่างๆ ของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ