1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ฟังเสียงประเทศไทย
  4. กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

รายการ : ฟังเสียงประเทศไทย

ออกอากาศ 2 ส.ค. 2017

กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า คือบุคคลที่ทำหน้าที่เดินลาดตระเวนดูแลรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ที่ปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน ในจำนวนนี้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่เพียง 5,000 คน กับภารกิจที่พร้อมจะเสี่ยงชีวิต จากการปะทะกับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรืออุบัติเหตุต่างๆ และยังต้องอดทนต่อสภาวะกดดันจากผู้ต้องการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ