หนี้

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาหนี้ครัวเรือนของคนไทยรุนแรงขึ้น แม้ข้อมูลล่าสุดจะพบว่า หนี้ภาคครัวเรือนปรับลดลงบ้าง ถ้าในภาพใหญ่ระดับมหภาค ก็ยังนับว่าอยู่ในระดับสูงและมีหลายประเด็นที่น่ากังวล