1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 31 ก.ค. 2017

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก... หนึ่งในโรคที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในการป้องกันและกำจัดต้นตอแห่งโรค ถึงแม้จะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดแต่ก็ยังคงมีประชาชนเป็นโรคนี้จำนวนมาก ที่สำคัญไข่ของยุงลายมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจนสร้างความกังวลให้กับวงการสาธารณสุขไทย