1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เพื่อนคนพิการ
  4. คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองเด็กพิเศษ

คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองเด็กพิเศษ

รายการ : เพื่อนคนพิการ

ออกอากาศ 9 ส.ค. 2017

คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองเด็กพิเศษ

เมื่อมีคนในครอบครัวเป็นเด็กพิเศษ ควรทำอย่างไร มีคำแนะนำดีๆ มาฝาก

โดย อ.ดร.ศรินธร วิทยะสิรินันท์ ครูการศึกษาพิเศษ ร.ร.นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย