1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เพื่อนคนพิการ
  4. แบ่งปันประสบการณ์จากคุณแม่เด็กพิเศษ

แบ่งปันประสบการณ์จากคุณแม่เด็กพิเศษ

รายการ : เพื่อนคนพิการ

ออกอากาศ 9 ส.ค. 2017

แบ่งปันประสบการณ์จากคุณแม่เด็กพิเศษ

เมื่อมีลูกเป็นเด็กพิเศษควรทำอย่างไร แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชีวิตจริง

โดย คุณธีตา โหตระกิตย์ ผู้ก่อตั้ง Steps With Treera (การศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิเศษ)