1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ขิงแก่
  4. สูงวัยได้คุณภาพ 1

สูงวัยได้คุณภาพ 1

รายการ : ขิงแก่

ออกอากาศ 10 ส.ค. 2017

สูงวัยได้คุณภาพ 1

ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว   แต่ยังคงสามารถทำงานต่อเนื่องได้  ทั้งมีแง่มุมการใช้ชีวิตที่ดี คิดดีเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น เช่น ทำงานอยู่เสมอ ทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้  มีจิตอาสา  รู้สถานะตนเองหากต้องกลับไปทำงานในที่ทำงานเดิม  มองชีวิตด้านบวก  แก้ปัญหาด้วยความสนุก  และต้องมีเพื่อนมีสังคม