1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ครอบครัวมือใหม่
  4. จิตวิทยาการดูแลครอบครัวให้อบอุ่นเมื่อคู่ชีวิตประสบปัญหาสุขภาพจิต

จิตวิทยาการดูแลครอบครัวให้อบอุ่นเมื่อคู่ชีวิตประสบปัญหาสุขภาพจิต

รายการ : ครอบครัวมือใหม่

ออกอากาศ 10 ส.ค. 2017

จิตวิทยาการดูแลครอบครัวให้อบอุ่นเมื่อคู่ชีวิตประสบปัญหาสุขภาพจิต

โรคจิตเวช กลุ่มอาการที่สร้างความทรมานในการใช้ชีวิตให้กับผู้ที่มีอาการและผู้ดูแล จะช่วยกันดูแลอย่างไรหากคู่ชีวิตประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต ฟังคำแนะนำในการดูแลและปฏิบัติตนจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล ที่จะมาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจลการให้กำลังใจสมาชิกครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต พร้อมคำสำคัญประจำบ้านที่ว่า "ดูแลตัวเอง"