1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ครอบครัวมือใหม่
  4. ทัศนะการสร้างครอบครัวกับคู่รักต่างชาติต่างวัฒนธรรม

ทัศนะการสร้างครอบครัวกับคู่รักต่างชาติต่างวัฒนธรรม

รายการ : ครอบครัวมือใหม่

ออกอากาศ 10 ส.ค. 2017

ทัศนะการสร้างครอบครัวกับคู่รักต่างชาติต่างวัฒนธรรม

สังคมยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้แต่ละคนมีโอกาสพบเจอกับคู่รักต่างชาติได้ง่ายขึ้น การสร้างครอบครัวกับคู่รักต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมจะปรับตัวเข้ากับสังคมและครอบครัวอีกฝ่ายได้อย่างไร ฟังมุมมองและประสบการณ์จากคู่รักต่างชาติที่จะมาบอกเล่าทัศนะเรื่องการใช้ชีวิตคู่ในครอบครัวญี่ปุ่นที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ราบรื่นเข้ากับสังคมต่างชาติ พร้อมฟังคำสามัญประจำบ้าน "หลุมพราง"

คลิปเสียงที่คล้ายกัน