1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. ลุ่มน้ำสงคราม

ลุ่มน้ำสงคราม

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 22 ส.ค. 2017

ลุ่มน้ำสงคราม

ฟังที่มาที่ไปของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม รวมถึงภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ ที่กำลังเป็นโจทย์ท้าทายชุมชน ทั้งปัญหาภัยพิบัติ นโยบายรัฐ โครงการเหมืองแร่ การพัฒนาบนแม่น้ำโขงสายหลัก และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผิดที่ผิดทาง