1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Green&Brown Talk
  4. กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง

กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง

รายการ : Green&Brown Talk

ออกอากาศ 29 ส.ค. 2017

กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง

ทำความรู้จักกับกลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่ใช้กลไกของบ้าน วัดและโรงเรียน มาบริหารจัดการจนเกิดผลที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง