1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ปัญหานอนไม่หลับของคนทั่วโลก

ปัญหานอนไม่หลับของคนทั่วโลก

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 21 ส.ค. 2017

ปัญหานอนไม่หลับของคนทั่วโลก

สถานการณ์ "นอนไม่หลับ" กำลังเป็นปัญหากับคนทั่วโลก โดยเฉพาะคนในยุคสมัยนี้ที่มีความเครียด วิตกกังวล กับสภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงการจัดการกับสิ่งที่เกิดหรือกำลังจะเกิดขึ้น

ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ และ ปารณีย์ จันทรกุล