การรักษาอาการไข้หวัด (1)

วิธีการรักษาตัวให้หายจากอาการไข้หวัด นอกจากไปพบแพทย์และรับยามารับประทานแล้ว ยังมีวิธีการรักษาตัวหลังจากการเป็นไข้หวัดได้อีกหลากหลายวิธี

ติดตามการรักษาตัวให้หายจากไข้หวัดได้กับ นายแพทย์ พูลชัย จิตอนันตวิทยา : นวัตกรต้านออฟฟิศซินโดรม