1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. คืบหน้าโรงงานปิดไม่จ่ายจ่าชดเชยให้คนงาน

คืบหน้าโรงงานปิดไม่จ่ายจ่าชดเชยให้คนงาน

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 22 ส.ค. 2017