อนุสัญญามินามาตะ

ในทางเอกสาร ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทเป็นอันดับที่ 66 ของโลกอย่างเป็นทางการแล้ว และยังถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านของเสียอันตรายและสารอันตราย ครบทั้ง 4 อนุสัญญา แต่ในทางปฎิบัติ เรื่องนี้คืบหน้าแค่ไหน? ยังเป็นคำถามที่ท้าทาย