ไข้หวัดระบาดโลก

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 30 ส.ค. 2017

ไข้หวัดระบาดโลก

ย้อนฟังสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งมิติสุขภาพประชาชน เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสถานการณ์การระบาดครั้งล่าสุด ที่คร่าชีวิตประชาชนหลายประเทศไปแล้ว