1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. กฏหมายแรงงานต่างด้าวกับผลกระทบขาดแคลนแรงงานบางประเภท

กฏหมายแรงงานต่างด้าวกับผลกระทบขาดแคลนแรงงานบางประเภท

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 5 ก.ย. 2017