1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงจากหมู่บ้าน
  4. คดีที่ดินป่าพรุแม่รำพึง อ.บางสะพาน

คดีที่ดินป่าพรุแม่รำพึง อ.บางสะพาน

รายการ : เสียงจากหมู่บ้าน

ออกอากาศ 30 ส.ค. 2017

คดีที่ดินป่าพรุแม่รำพึง อ.บางสะพาน

ฟังเสียงชาวบ้านบางสะพาน หลังจากศาลปกครองกลางพิพากษาคดีที่ดินป่าพรุแม่รำพึงของบริาัทเอกชน ว่า เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 52 แปลงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทับพื้นที่เขตป่าคุ้มครองและป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่รำพึง และมีการอ้างหลักฐานการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นเท็จ