มารยาทในการเล่นโยคะ

ความนิยมในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการฝึกยืดเยียดร่างกายผ่อนคลายและบำบัดอาการปวดเมื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งวัน ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่เมื่อมากคนก็เริ่มมากความ จึงต้องกำหนดกฎกติกาและมารยาทในการออกกำลังกายประเภทโยคะ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย

ติดตามเรื่องนี้ได้ในรายการ "โรงหมอ" โดย ฐตารีย์ สิทธิรัตนดิษฐ์ : ครูสอนโยคะ