1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ข้าราชการไทยเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม

ข้าราชการไทยเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 8 ก.ย. 2017

ข้าราชการไทยเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม

เจ้าหน้าที่ที่ทำงานราชการ โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้บริการภาคประชาชน หรือแม้กระทั่งต้องอยู่กับงานเอกสารและคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ ตั้งแต่เข้าจนเลิกงาน ปัญหาเหล่านี้สะสมจนทำให้วงการข้าราชการต้องพบกับ "ออฟฟิศซินโดรม"

ติดตามเรื่องนี้ได้ในรายการ "โรงหมอ"  โดย นายแพทย์ พูลชัย จิตอนันตวิทยา : นวัตกรต้านออฟฟิศซินโดรม