1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เสียงแรงงาน
  4. สภาพแรงงานต่างด้าวในพื้นที่สมุทรสาคร และการค้ามนุษย์ในแรงงานเด็ก

สภาพแรงงานต่างด้าวในพื้นที่สมุทรสาคร และการค้ามนุษย์ในแรงงานเด็ก

รายการ : เสียงแรงงาน

ออกอากาศ 12 ก.ย. 2017