ขยะทะเล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุชื่อประเทศไทยว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีปัญหาขยะทะเลรุนแรงมาก